Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002035
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 3. Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
 4. Besluit ex artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 5. Besluit indexering factoren, grondslagen en bedragen per 1 januari 2015
 6. Besluit regels betreffende vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën
 7. Besluit vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2016
 8. Besluit vervallen causaliteit en voortzetting voorzieningen wetten voor oorlogsgetroffenen
 9. Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen
 10. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2013
 11. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2014
 12. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009
 13. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 juli 2009
 14. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2010
 15. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013
 16. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2014
 17. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2016
 18. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2018
 19. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2019
 20. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2020
 21. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2021
 22. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2010
 23. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2011
 24. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2017
 25. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2018
 26. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2019
 27. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2020
 28. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2011
 29. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2017
 30. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2012
 31. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2015
 32. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2016
 33. Regeling houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2012
 34. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2005
 35. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2006
 36. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2007
 37. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2008
 38. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009
 39. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 1998
 40. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2001
 41. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2004
 42. Regeling vaststelling rekenfactor 2002 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 43. Regeling vaststelling rekenfactor 2004 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 44. Regeling vaststelling rekenfactor 2005 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 45. Regeling vaststelling rekenfactor 2006 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 46. Regeling vaststelling rekenfactor 2007 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 47. Regeling vaststelling rekenfactor 2008 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 48. Regeling vaststelling rekenfactor 2009 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 49. Regeling vaststelling rekenfactor 2011 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 50. Regeling vaststelling rekenfactor 2012 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 51. Regeling vaststelling rekenfactor 2013 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 52. Regeling vaststelling rekenfactor 2014 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 53. Regeling vaststelling rekenfactor 2015 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 54. Regeling vaststelling rekenfactor 2016 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 55. Regeling vaststelling rekenfactor 2017 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 56. Regeling vaststelling rekenfactor 2018 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 57. Regeling vaststelling rekenfactor 2020 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 58. Regeling vaststelling rekenfactor 2020 Wet buitengewoon pensioen1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 59. Regeling vaststelling rekenfactor Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, enz.
 60. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2010
 61. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2018
 62. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2019
 63. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2020
 64. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2021
 65. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2011
 66. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2012
 67. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013
 68. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2014
 69. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2015
 70. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2017
 71. SZW-intrekkingsregeling 2004
 72. Vaststellingsregeling rekenfactor 2003 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
 73. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 74. Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, enz.
 75. Wijzigingsbesluit Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 enz, in verband met inwerkingtreding Wet inkomstenbelasting 2001
 76. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 77. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 9a
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 3. Bekostigingsregeling Wuvo
  Bijlage: bij artikel 1 van de Bekostigingsregeling Wuvo
 4. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 5. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 1
 6. Besluit ex artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 1
 7. Besluit ex artikel 4 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 1, 2
 8. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 9. Besluit indexering factoren, grondslagen en bedragen per 1 januari 2015
  Artikel: 2
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 11. Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 12. Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen
 13. Regelen vergoeding kosten geneeskundige behandeling en verpleging zeeliedenoorlogsslachtoffers
  Artikel: 1
 14. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2013
  Artikel: 2
 15. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2014
  Artikel: 2
 16. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009
  Artikel: 2
 17. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 juli 2009
  Artikel: 2
 18. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2010
  Artikel: 2
 19. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013
  Artikel: 2
 20. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2014
  Artikel: 2
 21. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2016
  Artikel: 2
 22. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2018
  Artikel: 2
 23. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2019
  Artikel: 2
 24. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2020
  Artikel: 2
 25. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2021
  Artikel: 2
 26. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2010
  Artikel: 2
 27. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2011
  Artikel: 2
 28. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2017
  Artikel: 2
 29. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2018
  Artikel: 2
 30. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2019
  Artikel: 2
 31. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2020
  Artikel: 2
 32. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2011
  Artikel: 2
 33. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2017
  Artikel: 2
 34. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2012
  Artikel: 2
 35. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2015
  Artikel: 2
 36. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2016
  Artikel: 2
 37. Regeling houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2012
  Artikel: 2
 38. SZW-intrekkingsregeling 2004
 39. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikel: 2
 40. Toeslagwet buitengewone pensioenen 1966
  Artikelen: 7, 8
 41. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 42. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 43. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: XIc
 44. Wet toekenning gedeeltelijke compensatie voor ingevolge AOW en AWW geheven premie over een buitengewoon pensioen
  Artikel: 1
 45. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 4
 46. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 4
 47. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 1
 48. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Artikel: 13.II
 49. Wijzigingswet Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, enz. (vereenvoudiging van uitvoering)
  Artikel: VII
Terug naar begin van de pagina