Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 22a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit regels betreffende vergoeding voor het verstrekken van fotocopieƫn

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
    Artikel: 35g

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-07-1993 Wijziging 19-05-1993 Stb. 1993, 325 22168 19-05-1993 Stb. 1993, 325
Nieuw 19-05-1993 Stb. 1993, 325 22168 19-05-1993 Stb. 1993, 325
16-04-1986 Nieuw 20-11-1985 Stb. 1985, 766 18404 20-11-1985 Stb. 1985, 766
Naar boven