Wet behoud scheepsruimte 1939

Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 10-10-2010.
Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 10-10-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Coƶrdinatiewet uitzonderingstoestanden
    Bijlagen: A, B
  2. Wet behoud scheepsruimte 1939
    Artikelen: 1a, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-10-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 511 25319 Alg. 1
Nieuwe-regeling 24-06-1939 Stb. 1939, 636 273

Opmerkingen

  1. De wijziging is in werking getreden als de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt, op 1 januari 1998 (Stb. 1997/581).1)
Naar boven