Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Geraadpleegd op 25-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet personenvervoer 2000
    Artikel: 38

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-07-2020 Vernummering 01-07-2020 Stb. 2020, 249 35358 09-07-2020 Stb. 2020, 250 Alg. 1, Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Voorheen art. 2a.
    Artikel VII, tweede lid, van Stb. 2020/249 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt voor de sector wegvervoer in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.2)
Naar boven