Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Geraadpleegd op 23-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-07-2020 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 249 35358 09-07-2020 Stb. 2020, 250 Inwtr. 1
18-06-2016 Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 219 34408 08-06-2016 Stb. 2016, 220
01-07-2015 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015 Stb. 2015, 234
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
14-12-2005 Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 626 29983 01-12-2005 Stb. 2005, 626
01-05-2004 Wijziging 04-03-2004 Stb. 2004, 104 28986 15-04-2004 Stb. 2004, 182
24-12-1999 Wijziging 02-12-1999 Stb. 1999, 554 26524 02-12-1999 Stb. 1999, 554
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
01-10-1937 Nieuwe-regeling 25-05-1937 Stb. 1937, 801 274 07-09-1937 Stb. 1937, 892

Opmerkingen

  1. Treedt voor de sector wegvervoer in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.1)
Naar boven