Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Geldend van 30-07-2020 t/m 31-12-2020

Terug naar begin van de pagina