Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Geldend van 01-03-2020 t/m 29-07-2020

Terug naar begin van de pagina