Wet ambtenaren defensie

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-02-2023.
Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 12quinquies

Informatie geldend op 18-02-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-02-2023)

Opmerking

Door Stb. 2019/173 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2008 Nieuw 08-11-2007 Stb. 2007, 480 30674 06-12-2007 Stb. 2007, 584

Annuleren

Naar boven