Wet ambtenaren defensie

Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Door Stb. 2019/173 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-05-1995 Vervallen 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1994 Vervallen 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Nieuw 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
12-01-1938 Wijziging 31-12-1937 Stb. 1937, 501 349 31-12-1937 Stb. 1937, 501
01-03-1933 Nieuwe-regeling 19-12-1931 Stb. 1931, 519 26-01-1933 Stb. 1933, 32

Annuleren

Naar boven