Wet ambtenaren defensie

Geraadpleegd op 08-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 12quater

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Door Stb. 2019/173 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35851
01-07-2016 Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 148 34105 22-04-2016 Stb. 2016, 196 Inwtr. 1
01-03-2006 Nieuw 22-12-2005 Stb. 2005, 695 29436 22-12-2005 Stb. 2005, 695

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet Huis voor klokkenluiders in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven