Algemeen Rijksambtenarenreglement

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 40a

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina