Algemeen Rijksambtenarenreglement

Geldend van 29-05-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 49aaa

Informatie geldend op 29-05-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
    Artikelen: 2, 14
  2. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015
    Bijlage: 4
Terug naar begin van de pagina