Algemeen Rijksambtenarenreglement

Geldend van 29-05-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging of een aanvullende uitkering

Informatie geldend op 29-05-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Terug naar begin van de pagina