Algemeen Rijksambtenarenreglement

Geldend van 29-05-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 21i

Informatie geldend op 29-05-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

  1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
    Artikel 2
  2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
    Artikel 2
Terug naar begin van de pagina