Algemeen Rijksambtenarenreglement

Geldend van 01-05-2018 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 34b

Informatie geldend op 01-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel 2
 2. Bijzondere vakantieregeling voor bekleders van bepaalde ambten
  Artikel 1
 3. Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool
  Artikel 11
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013
  Artikel 2
 5. Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens
  Artikel 8
Terug naar begin van de pagina