Algemeen Rijksambtenarenreglement

Geldend van 01-05-2018 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 34

Informatie geldend op 01-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 21, 96b
 2. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 6
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2017
  Artikelen: 5, 10, 19
 5. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017
  Artikelen: 4, 10, 17
 6. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2016
  Artikel: 1
 7. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken 2017
  Artikel: 2
 8. Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie
  Tekst: tekst
 9. Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk
  Tekst: tekst
 10. Circulaire Pilot tussen Rijk en Onderwijs (2009)
  Tekst: tekst
 11. Circulaire pilot Tussen Rijk en Onderwijs (2008)
  Tekst: tekst
 12. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2016
  Bijlage: bij Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2016
 13. Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010
  Artikel: 10
 14. Rechtspositiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
  Artikel: 28
 15. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof EZK
  Artikel: 1
 16. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof LNV
  Artikel: 1
 17. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof SZW
  Artikel: 1
 18. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof Tweede Kamer
  Artikel: 1
 19. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof Volksgezondheid Welzijn en Sport
  Artikel: 1
 20. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Artikel: 1
 21. Regeling toepassing uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZK
  Artikel: 1
 22. Regeling toepassing uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof OCW
  Artikel: 1
 23. Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof
  Artikel: 1
 24. Wijziging Hoofdstuk VI ARAR
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel 2
 2. Bijzondere vakantieregeling voor bekleders van bepaalde ambten
  Artikel 1
 3. Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool
  Artikel 11
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013
  Artikel 2
 5. Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens
  Artikel 8
Terug naar begin van de pagina