Algemeen Rijksambtenarenreglement

Geldend van 01-05-2018 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 21b

Informatie geldend op 01-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

  1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
    Artikel 2
  2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013
    Artikel 2
Terug naar begin van de pagina