Algemeen Rijksambtenarenreglement

Geldend van 01-05-2018 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 2
 2. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikel: 21
 3. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 33a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen 2, 32
Terug naar begin van de pagina