Algemeen Rijksambtenarenreglement

Geldend van 01-05-2018 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-05-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 7, 33d, 57, 61, 93, 129
 2. Ambtenarenreglement Staten-Generaal
  Artikelen: 2, 3
 3. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2018
  Artikel: 6
 4. Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel: 1
 5. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Bijlage: A
 6. Mandaatbesluit DGPOL Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
  Artikel: 2
 7. Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  Artikel: 2
 8. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
  Artikel: 4
 9. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
  Artikel: 2
 10. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 4
 11. Mandaatregeling DGRR Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  Artikel: 2
 12. Mandaatregeling GDI ICT 2013
  Artikel: 2
 13. Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011
  Artikel: 4
 14. Mandaatregeling Nederlands Forensisch Instituut 2013
  Artikel: 2
 15. Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  Artikel: 2
 16. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
  Artikel: 3
 17. Mandaatregeling beheer openbaar ministerie 2012
  Artikel: 2
 18. Mandaatregeling hoofden clusters van Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  Artikel: 3
 19. Mandaatregeling pSG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  Artikel: 2
 20. Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad
  Artikel: 4
 21. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikel: 3
 22. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikelen: 3, 4
 23. Regeling afleggen eed en belofte ambtenaar ministerie VenJ 2015
  Artikel: 1
 24. Regeling personeelsgesprek sector Rijk
  Artikel: 1
 25. Regeling toelagen bedrijfshulpverleners EZ
  Artikel: 8
 26. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 30
 27. Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers
  Artikel: 2
 28. Uitvoeringsregeling melding financiƫle belangen BZK
  Artikel: 1
 29. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken enz. (toetreding ambtelijke leiding Ministerie van Buitenlandse Zaken tot topmanagementgroep)
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina