Ambtenarenwet 2017

Geraadpleegd op 28-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 5
 2. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 55a, 55b
 3. Mandaatbesluit AIVD 2021
  Bijlage: 1
 4. Procedureregeling belangenconflicten ANVS
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Wet ambtenaren defensie
  Artikel 12o
 2. Politiewet 2012
  Artikel 47

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

Door Stb. 2017/123 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Nieuw 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-01-1994 Vervallen 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-07-1992 Vervallen 03-06-1992 Stb. 1992, 278 21967 17-06-1992 Stb. 1992, 299
01-01-1937 Wijziging 11-09-1936 Stb. 1936, 205 14-12-1936 Stb. 1936, 287
01-03-1933 Nieuwe-regeling 12-12-1929 Stb. 1929, 530 26-01-1933 Stb. 1933, 32
Naar boven