Ambtenarenwet 2017

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 8
 2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Artikelen: 5, 6, 7, 24
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikelen: 4, 5, 6, 15
 4. Mandaatbesluit AIVD 2021
  Bijlage: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Wet ambtenaren defensie
  Artikel 12o
 2. Politiewet 2012
  Artikel 47

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

Door Stb. 2017/123 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 148 34105 Alg. 1
01-01-2020 Nieuw 09-03-2017
samen met
17-04-2019
Stb. 2017, 123
samen met
Stb. 2019, 173
32550
samen met
35073
24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-01-1994 Vervallen 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-07-1992 Vervallen 03-06-1992 Stb. 1992, 278 21967 17-06-1992 Stb. 1992, 299
Nieuw 03-06-1992 Stb. 1992, 278 21967 17-06-1992 Stb. 1992, 299
01-09-1984 Vervallen 27-06-1984 Stb. 1984, 302 17991 27-06-1984 Stb. 1984, 302
Nieuw 27-06-1984 Stb. 1984, 302 17991 27-06-1984 Stb. 1984, 302
06-12-1978 Wijziging 17-10-1978 Stb. 1978, 564 14988 17-10-1978 Stb. 1978, 564
07-07-1976 Wijziging 02-06-1976 Stb. 1976, 321 13387 02-06-1976 Stb. 1976, 321
01-10-1972 Wijziging 07-09-1972 Stb. 1972, 461 10808 13-09-1972 Stb. 1972, 462
01-01-1957 Wijziging 15-08-1955 Stb. 1955, 396 3585 06-12-1956 Stb. 1956, 591
01-01-1937 Wijziging 11-09-1936 Stb. 1936, 205 14-12-1936 Stb. 1936, 287
01-01-1934 Wijziging 01-11-1933 Stb. 1933, 562 27-12-1933 Stb. 1933, 725
01-03-1933 Nieuwe-regeling 12-12-1929 Stb. 1929, 530 26-01-1933 Stb. 1933, 32

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2019/173.1)
Naar boven