Ambtenarenwet 2017

Geraadpleegd op 30-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

Door Stb. 2017/123 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Nieuw 09-03-2017
samen met
12-07-2012
samen met
17-04-2019
Stb. 2017, 123
samen met
Stb. 2012, 313
samen met
Stb. 2019, 173
32550
samen met
32891
samen met
35073
24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-01-1994 Vervallen 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-07-1992 Wijziging 03-06-1992 Stb. 1992, 278 21967 17-06-1992 Stb. 1992, 299
02-11-1988 Wijziging 20-04-1988 Stb. 1988, 229 19495 01-10-1988 Stb. 1988, 487
01-11-1984 Vervallen 26-09-1984 Stb. 1984, 461 16955 24-10-1984 Stb. 1984, 476
Nieuw 26-09-1984 Stb. 1984, 461 16955 24-10-1984 Stb. 1984, 476
01-01-1966 Wijziging 06-01-1966 Stb. 1966, 6 7980 06-01-1966 Stb. 1966, 6
01-03-1933 Nieuwe-regeling 12-12-1929 Stb. 1929, 530 26-01-1933 Stb. 1933, 32
Naar boven