Ambtenarenwet

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 134

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 3. Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
 4. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
 5. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
 6. Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel
 7. Besluit operationalisering RDBZ
 8. Besluit rechtspositie in rijksdienst van de administrateur en personeel ex artikel 5 Wet financieel statuut Koninklijk Huis
 9. Besluit regelen met betrekking tot de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van de commissie bedoeld in artikelen 82a en 97b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz.
 10. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 11. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
 12. Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie
 13. Rechtspositieregeling assistenten in opleiding en akademie-onderzoekers bij de rijksonderzoekinstituten
 14. Rechtspositieregeling voor deelnemers aan initiële opleidingen
 15. Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs
 16. Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst
 17. Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering
 18. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
 19. Reisbesluit binnenland
 20. Reisbesluit buitenland
 21. Verplaatsingskostenbesluit 1989
 22. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement enz.
 23. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement in verband met de rechtspositionele erkenning van andere relatievormen dan het huwelijk
 24. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (betreffende vakantie en betreffende ouderschapsverlof)
 25. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (centrales van overheidspersoneel overeengekomen pakket arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsmaatregelen 1992 voor de sector rijk)
 26. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (voortvloeiende uit de maatregelen gericht op de terugdringing van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)
 27. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. betreffende vakantie
 28. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (1)
 29. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
 30. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz.
 31. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (1)
 32. Wijzigingsbesluit Regeling wachtgelden uitkering bij privatisering (samenloop met uitkeringen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 33. Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ziektekostenverzekering voor gewezen militairen)
 34. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (intrekking Arbeidsovereenkomst)
 35. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (rechtspositie van plaatselijk bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland indienstgenomen werknemers op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht)
 36. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (vernieuwing personeelsbeleid)
 37. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959
 38. Wijzigingsbesluit van bezoldigingsbedragen in bezoldigingswetten in verband met een wijziging in bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel per 1 april 1990, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

  Terug naar begin van de pagina