Ambtenarenwet

Geldend van 01-08-2016 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 118

Informatie geldend op 01-08-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel II

 1. Militaire Ambtenarenwet 1931
  Artikel 10
 2. Instellingswet Bijstandkorps burgerlijke rijksambtenaren bestemd voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea
  Artikel 30
 3. Wet instelling provincie Flevoland
  Artikel 41
 4. Kaderwet dienstplicht
  Artikel 25
 5. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
  Artikel 12
Terug naar begin van de pagina