Opiumwet

Geraadpleegd op 06-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 27-10-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingsbesluit
  Artikel: 8
 2. Aanwijzing Opiumwet
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 4. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 5. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 6. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlage: Boetedifferentiatie
 7. Beleidsregels opiumwetontheffingen
  Tekst: tekst
 8. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 9. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 10. Besluit beveiliging burgerluchtvaart
  Artikel: 9
 11. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
  Artikelen: 1, 10, 13, 15
 12. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 13. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 14. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 15. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 16. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 231
 17. Luchtvaartwet
  Artikel: 37x
 18. Onteigeningswet
  Artikel: 77
 19. Opiumwet
  Artikelen: 1, 3a, 3b, 3c, 6, 8, 8a, 8f, 10
 20. Opiumwetbesluit
  Artikelen: 1, 8, 10, 11, 14, 15
 21. Regeling medisch beroep BES
  Bijlage: I
 22. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
  Tekst: tekst
 23. Richtlijn voor strafvordering voorbereiding/bevordering synthetische drugs (art. 10a Opiumwet)
  Tekst: tekst
 24. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 4
 25. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 26. Uitvoeringsbesluit wet strandvonderij
  Artikel: 13
 27. Uitvoeringsregeling Opiumwet
  Artikel: 2
 28. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 79

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2006 Wijziging 01-06-2006 Stb. 2006, 292 30339 20-06-2006 Stb. 2006, 293
17-03-2003 Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 520 27874 24-02-2003 Stb. 2003, 96
20-01-1999 Wijziging 16-12-1998 Stb. 1999, 10 25737 16-12-1998 Stb. 1999, 10
05-05-1994 Wijziging 02-07-1993 Stb. 1993, 449 22090 24-01-1994 Stb. 1994, 309
01-11-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 424 13407 01-10-1976 Stb. 1976, 499
15-01-1957 Wijziging 15-03-1956 Stb. 1956, 390 4320 20-12-1956 Stb. 1956, 672
06-08-1953 Wijziging 18-06-1953 Stb. 1953, 322 2526 18-06-1953 Stb. 1953, 322
20-08-1933 Wijziging 28-07-1933 Stb. 1933, 381 13-07-1931 Trb. 1961, 152
01-10-1928 Nieuwe-regeling 12-05-1928 Stb. 1928, 167 02-07-1928 Stb. 1928, 238
Naar boven