Opiumwet

Geraadpleegd op 07-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 16-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 8c

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 34165
01-06-2003 Nieuw 13-07-2002 Stb. 2002, 520 27874 19-05-2003 Stb. 2003, 216 Alg. 1, Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 3 van de Wet Bibob in werking treedt.1)
  2. Treedt volgens Stb. 2003/96 in werking op het tijdstip waarop artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in werking treedt.2)
Naar boven