Opiumwet

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 16-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling Opiumwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Opiumwet
    Artikel: 8d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 34165
17-03-2003 Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 520 27874 24-02-2003 Stb. 2003, 96
05-05-1994 Wijziging 02-07-1993 Stb. 1993, 449 22090 24-01-1994 Stb. 1994, 309
01-01-1994 Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-05-1986 Wijziging 27-06-1985 Stb. 1985, 410 17764 19-04-1986 Stb. 1986, 213
01-11-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 424 13407 01-10-1976 Stb. 1976, 499
18-07-1966 Wijziging 05-05-1966 Stb. 1966, 246 8406 05-05-1966 Stb. 1966, 246
01-10-1928 Nieuwe-regeling 12-05-1928 Stb. 1928, 167 02-07-1928 Stb. 1928, 238
Naar boven