Opiumwet

Geraadpleegd op 02-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 16-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 13b

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing Opiumwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 12-12-2018 Stb. 2018, 481 34763 19-12-2018 Stb. 2018, 482
01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
01-11-2007 Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 355 30515 16-10-2007 Stb. 2007, 392
01-07-2007 Wijziging 05-03-2007 Stb. 2007, 115 30608 08-06-2007 Stb. 2007, 219
17-03-2003 Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 520 27874 24-02-2003 Stb. 2003, 96
13-07-2002 Wijziging 28-05-2002 Stb. 2002, 348 24549 28-05-2002 Stb. 2002, 348 Inwtr. 1
21-04-1999 Nieuw 18-03-1999 Stb. 1999, 167 25324 18-03-1999 Stb. 1999, 167

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is ingevolge artikel 12, tweede lid van de Tijdelijke referendumwet van rechtswege opgeschort tot 13 juli 2002..1)
Naar boven