Opiumwet

Geldend van 24-10-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 24-10-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingsbesluit
  Artikel: 8
 2. Aanwijzing Opiumwet
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 4. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 5. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 6. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
  Bijlage: Opiumwet
 7. Beleidsregels opiumwetontheffingen
  Tekst: tekst
 8. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 9. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 10. Besluit beveiliging burgerluchtvaart
  Artikel: 9
 11. Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 1
 12. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
  Artikelen: 1, 10
 13. Besluit politiegegevens
  Artikel: 3:1
 14. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 15. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 16. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 17. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 231
 18. Luchtvaartwet
  Artikel: 37x
 19. Onteigeningswet
  Artikel: 77
 20. Opiumwet
  Artikelen: 1, 3a, 3b, 3c, 6, 8, 8a, 8f, 10, 11
 21. Opiumwetbesluit
  Artikelen: 1, 8, 12, 13, 14, 15
 22. Regeling medisch beroep BES
  Bijlage: I
 23. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 4
 24. Uitvoeringsregeling Opiumwet
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina