Opiumwet

Geldend van 01-05-2016 t/m 31-07-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-05-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing Opiumwet
 2. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, inzake qat

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingsbesluit
  Artikel: 8
 2. Aanwijzing Opiumwet
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 4. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 5. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 6. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS 2016
  Bijlage: Opiumwet
 7. Beleidsregels opiumwetontheffingen
  Tekst: tekst
 8. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 9. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 10. Besluit beveiliging burgerluchtvaart
  Artikel: 9
 11. Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 1
 12. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
  Artikelen: 1, 10
 13. Besluit politiegegevens
  Artikel: 3:1
 14. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 15. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 16. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 17. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 231
 18. Onteigeningswet
  Artikel: 77
 19. Opiumwet
  Artikelen: 1, 3a, 3b, 3c, 6, 8, 8a, 8f, 10, 11
 20. Opiumwetbesluit
  Artikelen: 1, 8, 12, 13, 14, 15
 21. Regeling medisch beroep BES
  Bijlage: I
 22. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 4
 23. Uitvoeringsregeling Opiumwet
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina