Opiumwet

Geldend van 01-07-2013 t/m 28-02-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing Opiumwet
 2. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
 3. Richtlijn Opiumwet, softdrugs 5.19

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingsbesluit
  Artikel: 8
 2. Aanwijzing Opiumwet
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 4. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 5. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 6. Beleidsregels opiumwetontheffingen
  Tekst: tekst
 7. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 8. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 9. Besluit beveiliging burgerluchtvaart
  Artikel: 9
 10. Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 1
 11. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
  Artikelen: 1, 10, 13, 15
 12. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 13. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 14. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 15. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 231
 16. Onteigeningswet
  Artikel: 77
 17. Opiumwet
  Artikelen: 1, 3a, 3b, 3c, 6, 8, 8a, 8f, 10
 18. Opiumwetbesluit
  Artikelen: 1, 8, 10, 11, 14, 15
 19. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
  Tekst: tekst
 20. Uitvoeringsbesluit wet strandvonderij
  Artikel: 13
 21. Uitvoeringsregeling Opiumwet
  Artikel: 2
 22. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 79

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina