Natuurschoonwet 1928

Geraadpleegd op 03-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel Natuurschoonwet 1928

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel Natuurschoonwet 1928
  Tekst: tekst
 2. Natuurschoonwet 1928
  Artikelen: 7a, 8, 9, 10
 3. Overige fiscale maatregelen 2021
  Artikel: VI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2011 t/m 01-01-2010 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
01-01-2010 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564 Alg. 1
01-06-2007 Wijziging 14-12-2000
samen met
15-12-2005
Stb. 2000, 551
samen met
Stb. 2005, 683
27030
samen met
30306
21-05-2007 Stb. 2007, 188
28-12-2000 Nieuw 14-12-2000 Stb. 2000, 551 27030 14-12-2000 Stb. 2000, 551

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is op het vijfde lid, tweede volzin, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven