Zeebrievenwet

Geraadpleegd op 06-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 10-10-2010.
Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 10-10-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling tarieven scheepvaart 2005

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling tarieven scheepvaart 2005
    Artikel: 2.12
  2. Zeebrievenwet
    Artikelen: 10, 17

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-10-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-10-1992 Nieuw 08-10-1992 Stb. 1992, 541 22404 08-10-1992 Stb. 1992, 541
Naar boven