Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 09-11-2021.
Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 66

Informatie geldend op 09-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel IV

 1. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie
  Artikel 38

Verwijzingen naar Tweede afdeeling

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 178

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2007 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 580 30164 21-12-2006 Stb. 2006, 731
01-01-2005 Wijziging 10-11-2004 Stb. 2004, 578 29253 09-12-2004 Stb. 2004, 639
15-05-1998 Wijziging 22-04-1998 Stb. 1998, 250 24219 11-05-1998 Stb. 1998, 251
01-01-1974 Nieuw 26-10-1973 Stb. 1973, 509 9994 26-10-1973 Stb. 1973, 509
01-01-1974 Vervallen 26-10-1973 Stb. 1973, 509 9994 26-10-1973 Stb. 1973, 509
01-01-1926 Nieuwe-regeling 15-01-1921 Stb. 1921, 14 04-12-1925 Stb. 1925, 465
Naar boven