Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 09-11-2021.
Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 61a

Informatie geldend op 09-11-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing lichten van gedetineerden, TBS-gestelden en jeugdigen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
    Artikel 1
  2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel IV

  1. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie
    Artikel 38

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2014 Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 125 33352 07-04-2014 Stb. 2014, 149
01-10-2010 Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 317 31436 25-03-2010 Stb. 2010, 152
01-03-2002 Wijziging 01-11-2001 Stb. 2001, 532 26983 31-01-2002 Stb. 2002, 66
01-06-1993 Nieuw 24-03-1993 Stb. 1993, 182 19757 24-03-1993 Stb. 1993, 182
Naar boven