Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 09-11-2021.
Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 61

Informatie geldend op 09-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 2. Wet overgang bijzondere rechtspleging
  Artikel: 21
 3. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 5.3.14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel IV

 1. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie
  Artikel 38

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2017 Vervallen 17-11-2016 Stb. 2016, 476 34159 20-02-2017 Stb. 2017, 66
01-10-2013 Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 85 33355 21-06-2013 Stb. 2013, 268
01-11-2005 Wijziging 23-03-2005 Stb. 2005, 175 29805 03-06-2005 Stb. 2005, 293
01-03-2002 Wijziging 01-11-2001 Stb. 2001, 532 26983 31-01-2002 Stb. 2002, 66
01-01-1926 Wijziging 30-07-1925 Stb. 1925, 343 04-12-1925 Stb. 1925, 465
01-01-1926 Nieuwe-regeling 15-01-1921 Stb. 1921, 14 04-12-1925 Stb. 1925, 465
Naar boven