Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 09-11-2021.
Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 36m

Informatie geldend op 09-11-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen
  Artikel: 5a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel IIb

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 450

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36003
01-01-2020 Nieuw 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
Naar boven