Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 09-11-2021.
Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 36c

Informatie geldend op 09-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
    Artikel 1
  2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel IIb

  1. Wetboek van Strafvordering
    Artikel 450

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Nieuw 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
01-01-2013 Vervallen 01-12-2011 Stb. 2011, 600 32177 13-09-2012 Stb. 2012, 408
01-01-2010 Wijziging 22-01-2009 Stb. 2009, 33 31116 06-08-2009 Stb. 2009, 351
01-02-2000 Nieuw 27-05-1999 Stb. 1999, 243 23251 19-01-2000 Stb. 2000, 32
Naar boven