Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 30-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 09-11-2021.
Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 32a

Informatie geldend op 09-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
    Artikel 1
  2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2013 Nieuw 28-02-2013 Stb. 2013, 85 33355 21-06-2013 Stb. 2013, 268

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven