Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 09-11-2021.
Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 51k

Informatie geldend op 09-11-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit register deskundige in strafzaken
  Artikel: 1
 2. Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen
  Artikel: 1
 3. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 150, 227

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2010 Nieuw 22-01-2009 Stb. 2009, 33 31116 06-08-2009 Stb. 2009, 351
Naar boven