Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 09-11-2021.
Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 51i

Informatie geldend op 09-11-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit politiegegevens
    Artikel: 4:3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
    Artikel 1
  2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2010 Nieuw 22-01-2009 Stb. 2009, 33 31116 06-08-2009 Stb. 2009, 351
Naar boven