Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 09-11-2021.
Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 51e

Informatie geldend op 09-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing slachtofferrechten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
    Artikel 1
  2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel IIIA

  1. Wetboek van Strafvordering
    Artikel 421

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 21-04-2021 Stb. 2021, 220 35349
Aanhangig 36003
01-04-2017 Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 90 34236 23-03-2017 Stb. 2017, 128
01-07-2016 Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 160 34082 01-06-2016 Stb. 2016, 210
01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 225 33012 25-06-2013 Stb. 2013, 257
01-09-2012 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 345 33176 16-08-2012 Stb. 2012, 370
01-01-2011 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 1 30143 13-07-2010 Stb. 2010, 291
01-04-1995 Nieuw 23-12-1992 Stb. 1993, 29 21345 30-03-1995 Stb. 1995, 160
Naar boven