Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 09-11-2021.
Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 51ab

Informatie geldend op 09-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit slachtoffers van strafbare feiten
 2. Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing slachtofferrechten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel IIIA

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 421

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2017 Nieuw 08-03-2017 Stb. 2017, 90 34236 23-03-2017 Stb. 2017, 128
Naar boven