Wetboek van Strafvordering

Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 21

Informatie geldend op 09-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
    Artikel 1
  2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Zesde afdeeling

  1. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
    Artikel 7
Terug naar begin van de pagina