Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-04-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 12a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
    Artikel 1
  2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-06-1999 Wijziging 19-04-1999 Stb. 1999, 194 25392 19-05-1999 Stb. 1999, 198
01-01-1985 Nieuw 08-11-1984 Stb. 1984, 551 15831 08-11-1984 Stb. 1984, 551
01-01-1985 Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 551 15831 08-11-1984 Stb. 1984, 551
12-07-1965 Nieuw 02-06-1965 Stb. 1965, 238 7911 02-06-1965 Stb. 1965, 238
Naar boven