Wetboek van Strafvordering

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 24

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Zesde afdeeling

  1. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
    Artikel 7
Terug naar begin van de pagina