Wetboek van Strafvordering

Geldend van 01-06-2019 t/m 31-07-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 54

Informatie geldend op 01-06-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 2. Overleveringswet
  Artikel: 16
 3. Uitleveringswet
  Artikel: 13a
 4. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 5.3.14, 5.4.26, 487

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina