Wetboek van Strafvordering

Geldend van 16-10-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 29b

Informatie geldend op 16-10-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wetboek van Strafvordering
    Artikel: 464

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

boek

  1. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina