Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 07-02-2023.
Geldend van 11-08-2016 t/m 30-11-2016

Annuleren

Artikel 161

Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klachte te doen.

Annuleren
Naar boven