Wetboek van Strafvordering

Geldend van 11-08-2016 t/m 30-11-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 57

Informatie geldend op 11-08-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing inverzekeringstelling
  2. Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina